Hoạt động doanh nghiẹp

Phát biểu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Phát biểu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

09:49 25-08-2014

Sáng 20/8/2014, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Chi tiết...

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Là một trong những chiến lược phát triển của Tập đoàn

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Là một trong những chiến lược phát triển của Tập đoàn

09:38 25-08-2014

Sáng 20/8/2014, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Chi tiết...